Изберете страница

Контейнер LK 16-50

Размери (mm)
Капак (mm)
Дълбочина (mm)
Материал
324x1303030PET
Изчистване