Изберете страница

Контейнер LK 17-50

Размери (mm)
Капак (mm)
Дълбочина (mm)
Материал
225x1254040PET
Изчистване