Изберете страница

СКЛАДОВЕ И ДИСТРИБУТОРИ

Водени от принципа за максимално улесняване на клиента, „Скиптър“ ООД разви и поддържа голяма складова и дистрибуторска мрежа в големите градове на България. Фирмата осигурява навременни доставки и технически сервиз на територията на цялата страна. Тук може да намерите най-близкия до вас склад или дистрибутор на опаковъчна техника и консумативи.

Централен офис и шоурум (без склад)

гр. София 1510, кв. „Хаджи Димитър”, ул. „Ангел Войвода” 53

Тел: 02/942 90 40; 02/942 90 44; 0897 944 242; 0897 944 222;

За поръчки: 02/942 90 20; Тел./факс: 02/947 92 97

E-mail: info@skipter.bg

Централен офис и шоурум (без склад)

ul. "Angel voyvoda" 53, 1510 Hadzhi Dimitar, Sofia, Bulgaria

гр. София 1505

ул. “Черковна” № 28

тел.: 02 / 983 17 27
тел./факс: 02 / 983 16 73
моб.: 0897 944 205

гр. София 1505

ul. "Cherkovna" 28, 1505 Kv. Poduyane, Sofia, Bulgaria

гр. Стара Загора 6000

кв. “Индустриален”
Складова база “ИНТЕРТЕД”
ул.“Михаил Хаританов“ №32

тел./факс: 042 / 63 71 77
моб.тел. 0897 944 232
моб.тел. 0896 857 447

гр. Стара Загора 6000

ulica"Mihail Haritanov" 32, 6006 Southern Industrial Zone, Stara Zagora, Bulgaria

гр. Варна 9000

ул. „Академик Игор Курчатов“ 1, 9009 Запад, Варна

След „Зеленчукова борса“ в дясно, след Филкаб първият портал в ляво.

В складовата база продължавате направо след 50м леко в дясно ще видите входа на склада с рампа.

тел./факс: 052/ 50 13 86
моб.тел: 0897 944 227
моб.тел: 0897 944 228

гр. Варна 9000

ul. "Akademik Igor Kurchatov" 1, 9009 Zapad, Varna, Bulgaria

гр. Бургас 8000

Северна промишлена зона
Складова база „Типи – груп”
склад № 4

тел./факс: 056 / 88 12 00
моб.: 0897 944 217
моб.тел. 0896 857 448

гр. Бургас 8000

Northern Industrial Zone, Burgas, Bulgaria

гр. Русе 7000

ул. “Тулча” № 15

тел./факс: 082 / 84 21 18
моб.тел.: 0897 944 238
моб.тел.: 0897 944 237

гр. Русе 7000

ul. "Tulcha" 15, 7000 Zhp Gara Tovarna, Ruse, Bulgaria

гр. Благоевград 2700

бул.”Васил Левски” № 56

тел./факс: 073 / 88 03 43
моб.тел: 0897 944 225
моб.тел: 0897 944 226

гр. Благоевград 2700

bul. "Vasil Levski" 56, 2700 Southern Industrial Zone, Blagoevgrad, Bulgaria

гр. Хасково 6300

бул. “Съединение” № 36
Складова база
“Търговия на едро” РКС,
Склад № 7

тел./факс: 038 / 66 28 60
моб.: 0897 944 219
моб.: 0895 636 221

гр. Хасково 6300

bul. "Saedinenie" 36, 6304 Eastern Industrial Zone, Haskovo, Bulgaria

гр. Пловдив 4006

ул. „Дамян Балабанов“ № 3
4006 Промишлена зона Изгрев, Пловдив

тел.: 032/ 62 00 24
моб.тел: 0897 944 213
моб. тел: 0897 944 212

гр. Пловдив 4006

ул. „Дамян Балабанов“ 3, 4006 Промишлена зона Изгрев, Пловдив, България

гр. Сливен 8800

бул. “Стефан Караджа” № 6
Админ. сграда, ет. 1

тел./факс: 044 / 63 47 77
моб.: 0897 944 215

гр. Сливен 8800

bul. "Stefan Karadzha" 6, 8800 Klutsohor, Sliven, Bulgaria

гр. Плевен 5800

гр. Плевен 5800

Складова база ОКС
ул. ”Георги Кочев” № 90

тел./факс: 064 / 84 01 54
моб.тел.: 0895 477 204
моб.тел.: 0893 486 075

гр. Плевен 5800

ul. "Georgi Kochev" 90, 5809 Northern Industrial Zone, Pleven, Bulgaria

гр. Враца 3000

ул. „Драган Цанков“ №1

тел./факс: 092 / 666 887
моб.: 0897 944 263
моб.: 0897 944 223

гр. Враца 3000

ul. "Dragan Тsankov" 1, 3000, 3000 Vratsa, Bulgaria

гр. Шумен

Обслужва се от склад ВАРНА

тел./факс: 052/ 50 13 86
моб.тел: 0897 944 227
моб.тел. 0897 944 228

гр. Шумен

ul. "Stroitel", Shumen, Bulgaria

гр. Видин 3700

ул. “Герго Божинов” № 2
Складова база “ВИ Трейд”

тел.: 094/ 60 11 12
моб.тел: 0899 814 467
моб.тел: 0899 826 912

гр. Видин 3700

ul. "Gergo Bozhinov" 2, 3700 Vidin, Bulgaria

гр. Велико Търново 5000

булевард „Никола Габровски“ 75
от отбивката за ф-ма „Лайтс“ в новата складова база.
Белят контейнер на рампата.

тел./факс: 062 / 600 192
моб.: 0897 944 234
моб.тел. 0894 338 032

гр. Велико Търново 5000

bul. "Nikola Gabrovski" 75, 5002 Western Industrial Zone, Veliko Tarnovo, Bulgaria

гр. Сандански 2800

ул. ”Пейо Яворов” № 2

тел./факс: 0746 / 3 15 88
моб: 0888 201 725

гр. Сандански 2800

Пейо Яворов 2, 2800 Tsentar, Sandanski, Bulgaria

гр. Габрово 5300

ул. “Тотьо Бенев” № 7

тел./факс: 066 / 80 03 14
моб.: 0889 43 78 30
моб.: 0897 94 42 57

гр. Габрово 5300

ul. "Totyo Benev" 7, 5302 Gabrovo, Bulgaria

гр. Горна Оряховица 5100

Складова база ОТП
ул. “Св. Княз Борис I” № 44

тел.: 0618 / 6 43 82
моб.: 0887 31 99 49

гр. Горна Оряховица 5100

ул. Св. княз Борис I 44, 5100 Tsentar, Gorna Oryahovitsa, Bulgaria

гр. Кюстендил 2500

ул. “Соволска” № 1А

тел./факс: 078 / 55 41 26
моб.: 0898 648 529

гр. Кюстендил 2500

ul. "Sovolski pat" 1, 2503 Sever, Kyustendil, Bulgaria

Централен офис и шоурум (без склад)

гр. София 1510, кв. „Хаджи Димитър”, ул. „Ангел Войвода” 53

Тел: 02/942 90 40; 02/942 90 44; 0897 944 242; 0897 944 222;

За поръчки: 02/942 90 20; Тел./факс: 02/947 92 97
E-mail за поръчки:
sales@skipter.bg

E-mail: info@skipter.bg

гр. Благоевград 2700

бул.”Васил Левски” № 56

тел./факс: 073 / 88 03 43
моб.тел: 0897 944 225
моб.тел: 0897 944 226

гр. Плевен 5800

Складова база ОКС
ул. ”Георги Кочев” № 90

тел./факс: 064 / 84 01 54
моб.тел.: 0895 477 204
моб.тел.: 0893 486 075

гр. Враца 3000

ул. „Драган Цанков“ №1

тел./факс: 092 / 666 887
моб.: 0897 944 263
моб.: 0897 944 223

гр. Кюстендил 2500

ул. “Соволска” № 1А

тел./факс: 078 / 55 41 26
моб.: 0898 648 529

гр. София 1505

ул. “Черковна” № 28

тел.: 02 / 983 17 27
тел./факс: 02 / 983 16 73
моб.: 0897 944 205

гр. Бургас 8000

Северна промишлена зона
Складова база „Типи – груп”
склад № 4

тел./факс: 056 / 88 12 00
моб.: 0897 944 217
моб.тел. 0896 857 448

гр. Хасково 6300

бул. “Съединение” № 36
Складова база
“Търговия на едро” РКС,
Склад № 7

тел./факс: 038 / 66 28 60
моб.: 0897 944 219
моб.: 0895 636 221

гр. Шумен

Обслужва се от склад ВАРНА

тел./факс: 052/ 50 13 86
моб.тел: 0897 944 227
моб.тел. 0897 944 228

гр. Сандански 2800

ул. ”Пейо Яворов” № 2

тел./факс: 0746 / 3 15 88
моб: 0888 201 725

гр. Стара Загора 6000

кв. “Индустриален”
Складова база “ИНТЕРТЕД”
ул.“Михаил Хаританов“№32

тел./факс: 042 / 63 71 77
моб.тел. 0897 944 232
моб.тел. 0896 857 447

гр. Русе 7000

ул. “Тулча” № 15

тел./факс: 082 / 84 21 18
моб.тел.: 0897 944 238
моб.тел.: 0897 944 237

гр. Пловдив 4006

ул. „Дамян Балабанов“№3
4006 Промишлена зона Изгрев, Пловдив

тел.: 032/ 62 00 24
моб.тел: 0897 944 213
моб. тел: 0897 944 212

гр. Видин 3700

ул. “Герго Божинов” № 2
Складова база “ВИ Трейд”

тел.: 094/ 60 11 12
моб.тел: 0899 814 467
моб.тел: 0899 826 912

гр. Габрово 5300

ул. “Тотьо Бенев” № 7

тел./факс: 066 / 80 03 14
моб.: 0889 43 78 30
моб.: 0897 94 42 57

гр. Варна 9000

ул. „Академик Игор Курчатов“ 1, 9009 Запад, Варна

След „Зеленчукова борса“ вдясно, след Филкаб първия портал вляво.

В складовата база продължавате направо след 50м леко вдясно ще видите входа на склада с рампа.

тел./факс: 052/ 50 13 86
моб.тел: 0897 944 227
моб.тел: 0897 944 228

гр. Сливен 8800

бул. “Стефан Караджа” № 6
Админ. сграда, ет. 1

тел./факс: 044 / 63 47 77
моб.: 0897 944 215

гр. Велико Търново 5000

„Западна промишлена зона“
булевард „Никола Габровски“ 75
от отбивката за ф-ма „Лайтс“ в новата складова база.
Белият контейнер на рампата.

тел./факс: 062 / 600 192
моб.: 0897 944 234
моб.тел. 0894 338 032

гр. Горна Оряховица 5100

Складова база ОТП
ул. “Св. Княз Борис I” № 44

тел.: 0618 / 6 43 82
моб.: 0887 31 99 49

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Повече информация »

Разбрах